Lagets dokumneter

KategoriBeskrivningNamn
Inga dokument


Klubbens dokumenter

KategoriBeskrivningNamn
VerksamhetInformation till vårdnadshavare till spelare i P13 och F12/13   Information till Dig som vårdnadshavare till spelare i P13 eller F1213.pdf
InstruktionerDirektiv för smågruppsträning   Direktiv 14.5-31.5.pdf
InstruktionerOhjeet pienryhmäharjoitteluun   Ohjeet 14.5-31.5.pdf
InstruktionerDirektiv för träningar 1.6 och för kaffe/buffetförsäljning under matcher för juniorlagen   Direktiv 1.6.pdf
InstruktionerOhjeita harjoitteluun 1.6 ja kioskimyyntiin   Ohjeet 1.6.pdf
VerksamhetInformation till spelare och föräldrar som är nya i föreningen   Information till ny spelare.pdf
InstruktionerLista över funktionärsturerna samt bollflickor & -pojkar 2021   FUNKTIONÄRSTURER 2021.pdf
TräningTräningstiderna 2021-2022 i stadens utrymmen   Träningsturer inomhus 2021-2022.xls
TräningVästerbyhallens tider V40/2021 till V17/2022   Halltiderna 2021-2022.pdf
VerksamhetSpelledare hösten 2021   Spelledare.jpeg
VerksamhetVinterturneringen 2021-2022 infoblad   Vinterturnering 2021-2022 info.pdf
VerksamhetTalviturnaus 2021-2022 info   Talviturnaus 2021-2022 info.pdf
InstruktionerDirektiv för föreningens medlemmar och för anvädningen av Västerbyhallen från 4.12.2021. Ohjeistus seuran jäsenille ja Västerbyhallenin käyttäjille 4.12.2021   Direktiv 4.12.2021.pdf