INFORMATION TILL DIG SOM ÄR NY VÅRDNADSHAVARE I EIF

VARFÖR FOTBOLL?
Ditt barn har visat intresse för fotboll men Du tvekar. Är det för dyrt? Är det för tidskrävande? Är det kanske farligt för barnet, är skaderisken stor? Det är helt normalt att fundera över dessa saker! I detta dokument hittar Du förhoppningsvis svar på några av Dina frågor. Tveka inte att höra av dig till vår verksamhetsledare ifall Du behöver bolla saken ännu.

Men ja, varför fotboll?
Fotboll - ett sammanhang! Vänskapsband som knyts utanför skola och familj - till och med över språkgränser. En samhörighet att utvecklas i, att öva sig i, att söka sig till. Kanske till och med hitta sig själv i?

Svettiga barn är glada barn! Genom fotbollen finner barnet glädje i att röra på sig. Efter träningen äter barn som hästar och sover som stockar. Nyduschade post-workout-barn är oftast riktigt beskedliga barn.

Investering för livet! Tidiga positiva upplevelser av idrott har stor betydelse för människors fysiska aktivitet även senare i livet.

Fotboll tränar även annat! Hålla koll på skor, benskydd, träningstider, vattenflaskor och packningar. Man ska inte underskatta barnets egenskap att kunna hålla koll på sina grejer. För att inte tala om teamwork och andra viktiga egenskaper som behövs även senare i livet.

Fotboll - ett sammanhang! Även för dig som förälder! Det är inte bara en och två vänskapsrelationer som uppstått kring fotbollsplanen. Vem har för många bekanta, kompisar eller vänner? Kom med!

Källa: samlade tankar av fotbollsföräldrar

FÖRENINGENS STRUKTUR
*

Föreningens styrelse 2024
Ordförande: Niklas Busk
Viceordförande: Alex Lagerstedt
Sekreterare: Patric Westerlund
Kassör: Tove Gustafsson och Anton Sjöholm
Suppleanter: Svante Eklund, Kurt Sjöblom

Verksamhetsledare: Jukka Karjalainen jukka.karjalainen@ekenasif.fi
Föreningen har tre heltidstränare: Hugo Henriques, José Rodrigues och Catarina Lopes.

VAD GÖRA DÅ BARNET VILL TESTA PÅ FOTBOLL?

 • Anmäl Ditt barn till rätt verksamhet (familjefotboll, knattefotboll eller direkt till ett lag) på vår hemsida, HÄR
 • Barnet får testa gratis på fotboll 4 ggr. Om barnet sedan besluter sig för att inte fortsätta faktureras endast licens- och försäkringsavgiften (beroende på ålder, upp till 11 års ålder är det 10 euro)
 • Anmälan till träningar sker via Jopox-systemet och där hittas all viktig information. Föreningen kommunicerar också via Jopox. Aktivera alltså inbjudan Du som vårdnadshavare fått så fort som möjligt. Jopox finns också som en app att ladda ner i telefonen.


Utrustning då ett barn börjar i verksamheten

 • Kläder som är lämpade att sporta i
 • Benskydd (obligatoriskt)
 • Bra skor (behöver i början inte vara fotbollsskor)
 • Vattenflaska
 • Fotboll storlek 3 (finns också att låna en boll i början)

  All utrustning går att köpa begagnat - t.ex. på Facebook (bl.a. EIF Fotboll köp & sälj-grupp) finns sidor där folk säljer begagnad utrustning eller i lokala second hand -affärer.


JA, MEN ÄR DET INTE DYRT…?
Medlemsavgiften är 20 euro/år. Även Du som vårdnadshavare kan bli medlem i föreningen för att på så sätt stöda ditt barns hobby eller ha större möjlighet att påverka. Läs mer om det HÄR.

Årsavgiften möjliggör bl.a. tävlingsverksamhet (t.ex. serieavgifter, ersättningar och km-ersättningar för domare, karusellavgifter, samarbetsavtal, transferavgifter, delvis dam- och akademilagets tävlingsverksamhet), spelarutveckling (t.ex. Huuhkaja- och Helmaritverksamhet, tekniktävlingar), funktionärsutbildning (t.ex. utbildning för tränare och andra funktionärer), egna arrangemang (t.ex. säsongsavslutning med pris och traktering), verksamhetskostnader (t.ex. hyra för Klubblokalen, Jopox, bokföring, bankkostnader, kontorsmaterial, uppvaktningar, traktering), material (t.ex. träningsutrustning, funktionärskläder) och personalkostnader (verksamhetsledare, resurstränare, personalbikostnader). Årsavgiften ökar successivt. Årsavgiften faktureras spelaren en eller två gånger i året, spelare i de nybildade lagen faktureras en gång, övriga i februari och i juli.

Familjer med fler barn får en syskonrabatt på 6%.

Laget med sin egen lagledning bestämmer vad laget uppbär för avgifter. Kostnaderna utgörs av hallhyra, eventuellt tränararvode, material, deltagaravgifter för turneringar, spelkläder.

Spelpass + försäkring köper föreningen då spelaren anmäler sig med. I fortsättningen förnyar laget dessa varje år i december. De är i kraft ett kalenderår i gången.

Föreningskläder beställer Du som vårdnadshavare direkt från Stadium Teamsales. Materialansvariga Alex Lagerstedt eller lagets lagledare hjälper Dig att komma igång med det.

HUR STÖDER FÖRENINGEN DET NYA LAGET?
Bland annat med följande stöder föreningen det nya laget:

 • Laget får ett startkit med material
 • Laget stöds under de första träningarna av föreningens resurstränare
 • Lagets tränare och lagledare får utbildning, dessutom gemensamma träffar med andra lags lagledningar och därtill lagvis handledning
 • All utbildning för funktionärerna är gratis
 • Lagets funktionärer får säsongskort till hemmamatcherna


FÖRENINGSVERKSAMHETEN
Ett lag behöver funktionärer för att kunna fungera. EIF har inte funktionärer på lager, det är bland föräldrarna som de hittas. Det EIF kan bistå med är att ge stöd och utbildning.

Tänk om du nu skulle tänka:
Varför inte jag?
Knappast har någon annan förälder mer tid än vad jag har?

Om jag tar mig an en uppgift med positiv inställning blir uppgiften oftast mycket roligare!

Det finns ingen regel om hur länge en och samma person skall vara funktionär men visst är det bättre för laget som helhet om man går in i sin uppgift med långtidsperspektiv.

I ett lag behövs följande personer:
Tränare (ansvarig) 1
Tränare (hjälp) 1 – alla frivilliga tas emot
Lagledare 1- 2
Kassör 1
Lagledare och kassör kan utgöras av 2 personer där den ena har några lagledaruppgifter och kassörskapet och den andra endast lagledaruppgifter (några fler)

Ytterligare dessa är bra att ha:
Tejpare (första hjälp och material) 1
Informationsansvarig 1

Blev du litet intresserad? Hör av dej till vår verksamhetsledare.

Kom med som funktionär - det ger Dig många nya och sunda insikter!
Tillsammans kan vi göra skillnad!

VAD KAN JAG SOM VÅRDNADSHAVARE GÖRA?

Vad bra att Du ställer dig just den frågan! Fotboll för barn ska vara en lustfylld lek där tävlingen är ett naturligt inslag och resultaten utan större betydelse. Det är vi vuxna som för in allvaret i fotbollen. Vi frågar om resultatet och räknar ut målskillnader.

När spänningen blir för stor kastar alltför många kloka vuxna förnuftet åt sidan och förvandlas till adrenalinstinna vildar. Förutom att man blir en pinsam förälder, kan det skada barnens självkänsla och hen tappar kanske lusten för allt vad idrott heter. Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det….

Det är din inställning och attityd som vuxen som avgör om ditt barn ska tycka det är kul med idrott nu och senare i livet.

Fråga inte vem som vann, fråga istället om det var roligt att spela? Poängtera att Du njuter av att se ditt barn spela!

Kan du inte ställa upp som funktionär i ditt barns lag? Ingen fara, det finns andra saker du kan hjälpa till med!
Juniorerna med föräldrar hjälper föreningen med några saker: på hösten säljer vi GUTZ-kläder (laget får en bra summa pengar), i november säljer alla ett visst antal julkalendrar och föräldrarna ställer upp som matchfunktionärer på herrlagets hemmamatcher. I praktiken innebär det cirka 1-2 turer per år.

Det som laget bestämmer sig för att i talkoanda göra är helt och hållet upp till laget, det är inte EIF som bestämmer om det. Men aktivitet behövs alltid - och helst av alla föräldrar.

FOTBOLLS-ABC

EIF Fotbollsjuniorers stödfond

EIF Fotbollsjuniorers stödfond är instiftad hösten 2015. Målet är att stöda familjer vars ekonomiska situation är eller plötsligt blir betungande. Medel till stödfonden ansökes av styrelsen om årligen. Stödfonden ersätter laget för i första hand spelarens årsavgift, licens och försäkring. Mera information och ansökningsblankett hittas HÄR.

EIF-hallen i Västerby
Lagen hyr in sig per timme i hallen för träningar under oktober - maj. Hallen är uppdelad i två sektioner, den första sektionen är till för uppvärmning och är gratis att använda för lagen 30 minuter innan träningstiden på planen börjar. Den andra sektionen, själva spelplanen kan därtill vara delad i två halvor om det är två lag som delar träningstid. Hallens timpris är för tillfället 65 euro/timme (helplan) + moms. Sommartid är priset xx euro + moms.

Grönt kort

Ett grönt kort eller “Fair Play” delas ut redan i de första matcherna och turneringarna. Ett grönt kort innebär att spelaren har visat ett kamratligt spelsätt, haft positiv attityd gentemot sitt lag, motståndarna och domaren.

Gröna Linjen
Är föreningens gemensamma verksamhetsprogram och samtidigt spelarens utvecklingsplan, utarbetad 2015 och utvecklas efter hand av våra anställda.

Föreningskläder
Föreningen har ett avtal med Stadium Teamsales. Läs mer om det HÄR. Föreningen har ett klädseldirektiv.

Försäkring
Föreningen kräver att alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade och vi har som regel att de yngsta juniorerna tecknar en försäkring i samband med spelpass-köpet eftersom försäkringen för de yngsta är väldigt billig. Spelpassförsäkringen täcker vårdersättningar och tandvårdsersättning m.m. som sker under tränings- eller tävlingstid. Vid en skada finns instruktioner HÄR.

Karusell
Karusellturnering är det evenemang som Bollförbundet ordnar för de allra yngsta juniorerna. Evenemanget är en regelrätt turnering men utan att resultat räknas. Det är oftast här det nya laget får sin första match- och turneringserfarenhet. Evenemanget ordnas runt om i Nyland och är för de yngsta lagen ett en dags-evenemang. Under turneringarna utdelas gröna kort och även medaljer och kämparpris (som lagets ledning bestämmer om).

Klubblokalen
Är ett utrymme med omklädningsrum, dusch- och toalettutrymmen, möteslokal och caféutrymmen som hyrs av staden. Alla lag har rätt att använda sig av café- och mötesutrymmena för t.ex. föräldramöten eller vid sammankomst i smågrupper eller som ett lag. Bokningskalender finns i cafét.

Spelpass
Alla föreningar som deltar i tävlingsverksamhet skall registrera sina juniorer genom att teckna spelarlicenser eller s.k. spelpass. En spelare som saknar spelpass har inte rätt att delta i tävling, som en tävling räknas även de yngsta juniorernas deltagande i Bollförbundets verksamhet.

FAIR PLAY

Hjälpa skadad med- eller motspelare

 • Sparka ut boll om någon ligger skadad
 • Gå fram och kolla hur spelaren mår

Alltid visa respekt för alla

 • Be om ursäkt om man råkar sparka på någon
 • Hälsa innan match
 • Tacka motspelare och domare efter match
 • Lyssna på sin tränare
 • Bidra till att nolltolerans följs

Hjälpa domaren

 • Inte försöka påverka en domares beslut
 • Acceptera alla beslut direkt

Ha en positiv attityd

 • Peppa medspelare
 • Aldrig gnälla eller klaga
 • Vara en bra vinnare/förlorare
 • Att alltid använda ett vårdat språk och kroppsspråk


Föräldrar i EIF bemöter motståndare och domare med respekt!

Vuxna hejar på barnen under matchen. Skrik hör inte hemma hos oss! Låt funktionärerna sköta sitt jobb, ge alltså inte instruktioner till spelarna – låt funktionärerna göra det!

Vi uppför oss som goda förebilder för våra fotbollsjuniorer!

ATT VARA FÖRÄLDER TILL ETT BARN I LAGIDROTT

 • Fotboll är en lagidrott. Ett lag består av många barn med olika förutsättningar.
 • En del barn är tidigare i utvecklingen (fysiskt och psykiskt) än andra. Det man vet är att utvecklingskurvan för varje barn ändrar sig tids nog.
 • Ett barn som kan ha det kämpigt i början av året, kan vara den som har lättast för sig i slutet av året. Ett barn som har lätt för sig i början, kan få det kämpigt i slutet av året. Massor händer ikroppen när ben och armar växer så det knakar.
 • Utmaningen i att vara förälder när ens barn deltar i en lagidrott är att försöka se alla barns unika utveckling.
 • Även om du tycker att ditt barn verkar ha det svårt i början - misströsta inte, det ändrar med tiden. Om ditt barn är duktig från början, var uppmärksam - det kan komma en tid när allt blir jobbigare och då är det viktigt att finnas till hands och uppmuntra och stöda.
 • Lagidrott går ut på att laget håller ihop i med– och motgång, när det är tråkigt och när det är roligt.
 • Lagidrott är ett socialt samspel mellan olika individer. Man måste respektera alla, alla är lika mycket värda, ingen är bättre eller sämre än någon annan.
 • Lagidrott innebär även att ni som är föräldrar knyts samman på en annan nivå. Era barn spelar i samma lag. När laget mår bra tillsammans så går det bra för laget. Alla har roligt.
 • Det är naturligt för oss som föräldrar att heja på våra barn. Tänk på att när vi blandar in lagidrott så är det också viktigt att även uppmuntra laget och inte bara sitt eget barn. Heja på laget oc inte bara på ditt eget barn.
 • Uppmuntra alltid barnen positivt, även när de inte alltid förtjänar det. Fråga hellre ”hade du skoj” än ”hur gick det”?.
 • Respektera att tränarna sköter upplägget vid träning och matcher. Ge inga “goda” råd!
 • Respektera domaren (som oftast är en ungdom). SKRIK INTE PÅ DOMAREN! Men gå gärna fram och ge ärligt positiv eller konstruktiv feedback. Men ger du konstruktiv skall du börja med positiv feedback. Hittar du inget positivt? Ge ingen feedback alls.
 • Respektera motståndarlaget! Kom ihåg att även som förälder representerar du EIF! Gott beteende!
 • Som förälder får du gärna vara närvarande, någon slår sig och behöver tröst. Någon behöver hjälp att hitta till wc. Att finnas tillhands är ibland den bästa hjälp du som förälder kan ge.


HUR FÅR DU KONTAKT MED OSS

Då Du är nöjd med det vi gör - berätta det till alla!
Då Du är missnöjd med det vi gör - berätta det till oss!

Verksamhetsledare Jukka Karjalainen arbetar ofta på Klubblokalen men boka gärna tid med honom om Du vill diskutera något med honom. Kontakta honom genom epost jukka.karjalainen@ekenasif.fi.
På vår hemsida https://eif.jopox.fi hittas även mycket information.

Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!