AVGIFTER

Medlemsavgiften är 20 euro per år.

Juniorer betalar årsavgift som är beroende av ålder (varier mellan 60 och 280 euro). Seniorer betalar årsavgift 75 euro. YJ-spelare betalar 110 euro.

YJ-lag, B-juniorer och äldre har verksamhetsavgift som föreningen fakturerar på basen av kostnaderna som uppkommer av kärnverksamheten. Verksamhetsavgiftens storlek varierar beroende på lagets storlek och tävlingsnivå. De yngre juniorernas verksamhetsavgift faktureras av laget.

Licens- och försäkringsavgiften varierar enligt spelarens ålder.

Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!