KLUBBLOKAL


Klubblokalen hittas på Ladugårdsgatan 14, precis intill Ekenäs Centrumplan. Här finns Café, mötesutrymmen och omklädningsrum. Omklädningsrummen används av B-juniorer och våra seniorer.


Alla lag kan boka café-utrymmet för möten och träffar. Gör bokningen så här:

  • Anteckna mötestiden i almanackan som finns på eller under försäljningsdisken i cafét.
  • Mejla tidpunkten för mötet till peter.haglund@ekenasif.fi (kommer svar endast om bokningen av någon anledning krockar med något som inte var antecknat i almanackan)
  • Vet du inte var nyckeln till ytterdörren finns? Mejla eifjuniorer@gmail.com


Det lag som lämnar Klubblokalen ansvarar för att lamporna är släckta och att ytterdörren går i lås.