Blanketten stängs 31.12.2021 12:00
 Plays 21
Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast vid EIF:s styrelsemöten där endast medlemmarna i EIF:s styrelse är närvarande. Understödet dras av årsavgiften eller betalas till spelarens lag, ifall spelaren har obetalda avgifter till laget. 

Stödfonden har inte obegränsat med medel och därför är den ekonomiska utredningen viktig och vid behov begärs verifikat. 

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään vain EIF:n hallituksen kokouksissa, jossa läsnä ovat vain EIF:n hallituksen jäsenet . Tuki vähennetään vuosimaksusta tai maksetaan pelaajan joukkueelle mikäli pelaajalla on joukkueelle maksamattomia laskuja. 

Tukirahastossa ei ole rajoittamattomasti varoja, ja tästä syystä taloudellisen tilan selvittäminen on tärkeää. Tarvittaessa pyydämme tositteita taloudellisesta tilanteesta.
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöves spelarens namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som spelaren är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna. 


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee pelaajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

Tack för att Du ger dig tid att svara på några frågor, genom feedback kan vi utveckla vår verksamhet. Ta gärna barnet med och besvara frågorna. Svaren behandlas konfidentiellt. 


Kiitos kun ehdit vastata muutamiin kysymyksiin, lapsesi mielipide on tärkeää joten ota lapsi mukaan. Voidaksemme kehittää toimintaamme, palaute on meille tärkeää. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.Alla extra bokningar för uteplaner, inneplaner och gymnastiksalar sker via detta formulär. Det vill säga tider som laget vill boka utanför sina ordinarie halltider, utetider eller gymnastikssalstider.

Kaikki poikkeavat harjoitus- ja pelivaraukset tehdään tämän lomakkeen kautta. Vakiovuoroja ei varata tämän lomakkeen kautta.