Blanketten stängs 31.12.2021 12:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
 Blanketten stängs 31.12.2021 12:00
 Plays 21
Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast vid EIF:s styrelsemöten där endast medlemmarna i EIF:s styrelse är närvarande. Understödet dras av årsavgiften eller betalas till spelarens lag, ifall spelaren har obetalda avgifter till laget. 

Stödfonden har inte obegränsat med medel och därför är den ekonomiska utredningen viktig och vid behov begärs verifikat. 

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään vain EIF:n hallituksen kokouksissa, jossa läsnä ovat vain EIF:n hallituksen jäsenet . Tuki vähennetään vuosimaksusta tai maksetaan pelaajan joukkueelle mikäli pelaajalla on joukkueelle maksamattomia laskuja. 

Tukirahastossa ei ole rajoittamattomasti varoja, ja tästä syystä taloudellisen tilan selvittäminen on tärkeää. Tarvittaessa pyydämme tositteita taloudellisesta tilanteesta.
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöves spelarens namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som spelaren är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna. 


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee pelaajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

 Blanketten stängs 08.08.2021 17:59
För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i sommarens fotbollsskolor behöves deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. Uppgifterna bevaras så länge som sommarens fotbollsskolor pågår, därefter raderas uppgifterna.

OBS! Betalning sker i samband med anmälningen. Utan väsentlig orsak returneras inte avgiften i sin helhet. 

Anmälning två veckor före start garanterar t-skjorta till fotbollsskolans start, anmälning senare garanterar inte till fotbollsskolans start (men fås senare). 

I samband med fotbollsskolan dokumenteras fotbollsskolan genom att föreningen fotograferar under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. Tiedot säilyvät niin kauan kuin kesän jalkapallokoulut ovat käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Huom! Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilman painavaa syytä maksua ei palauteta kokonaisuudessaan. 

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen jalkapallokoulun alkua, takaa t-paidan saannin koulun alkaessa. Ilmoittatuminen myöhemmin ei takaa t-paitaa koulun alkaessa (paidan saa myöhemmin). 

Jalkapallokoulun yhteydessä seura dokumentoi jalkapallokoulua. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.
Alla extra bokningar för uteplaner, inneplaner och gymnastiksalar sker via detta formulär. Det vill säga tider som laget vill boka utanför sina ordinarie halltider, utetider eller gymnastikssalstider.

Kaikki poikkeavat harjoitus- ja pelivaraukset tehdään tämän lomakkeen kautta. Vakiovuoroja ei varata tämän lomakkeen kautta.