Blanketten stängs 31.08.2023 12:00

Hei EIF -pelaaja tai pelaajan huoltaja!
EIF ry. ja EIF ry:n operatiivinen johto haluaa kartoittaa tämän kyselyn avulla pelaajiensa näkemyksiä liittyen joukkueessa pelaamiseen ja joukkueen ilmapiiriin. Palautteesi on tärkeä, sillä vain sen avulla voimme kehittää seuran ja joukkueen toimintapoja.
Nuorimmat voivat täyttää lomakkeen yhdessä vanhemman kanssa.
Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, eli vastaajat eivät ole millään tavalla tunnistettavissa.

Vastaathan viimeistään 31.5.2023.

 Blanketten stängs 04.08.2023 15:59
För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i sommarens fotbollsskolor behöves deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. Uppgifterna bevaras så länge som sommarens fotbollsskolor pågår, därefter raderas uppgifterna.
 
OBS! Betalning sker i samband med anmälningen. Utan väsentlig orsak returneras inte avgiften i sin helhet. 
 
Anmälning två veckor före start garanterar t-skjorta till fotbollsskolans start, anmälning senare garanterar inte till fotbollsskolans start (men fås senare).  De som deltar i Skillscamp får ingen t-skjorta. 
 
I samband med fotbollsskolan dokumenteras fotbollsskolan genom att föreningen fotograferar under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. Tiedot säilyvät niin kauan kuin kesän jalkapallokoulut ovat käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 
 
Huom! Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilman painavaa syytä maksua ei palauteta kokonaisuudessaan. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen jalkapallokoulun alkua, takaa t-paidan saannin koulun alkaessa. Ilmoittatuminen myöhemmin ei takaa t-paitaa koulun alkaessa (paidan saa myöhemmin). Skillscamp:iin ei kuulu t-paitaa. 
 
Jalkapallokoulun yhteydessä seura dokumentoi jalkapallokoulua. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.
 Blanketten stängs 02.01.2024 12:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
 Blanketten stängs 31.12.2023 12:00
Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast av föreningens kassör, vid EIF:s styrelsemöten där medlemmarna i EIF:s styrelse är närvarande, behandlas ansökningarna anonymt. Understödet dras av årsavgiften eller betalas till spelarens lag, ifall spelaren har obetalda avgifter till laget. 

Stödfonden har inte obegränsat med medel och därför är den ekonomiska utredningen viktig och vid behov begärs verifikat. 

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelee vain EIF:n hallituksen rahastonhoitaja. Hakemukset käsitellään anonyymisti hallituksen kokouksissa, jossa läsnä ovat vain EIF:n hallituksen jäsenet. Tuki vähennetään vuosimaksusta tai maksetaan pelaajan joukkueelle mikäli pelaajalla on joukkueelle maksamattomia laskuja. 

Tukirahastossa ei ole rajoittamattomasti varoja, ja tästä syystä taloudellisen tilan selvittäminen on tärkeää. Tarvittaessa pyydämme tositteita taloudellisesta tilanteesta.
 Blanketten stängs 31.12.2023 00:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöves spelarens namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som spelaren är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna. 


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee pelaajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

Alla extra bokningar för uteplaner, inneplaner och gymnastiksalar sker via detta formulär. Det vill säga tider som laget vill boka utanför sina ordinarie halltider, utetider eller gymnastikssalstider. Detta förmulär används också om man behöver ändra träningstid. Föreslå gärna en tid som är ledig i Timmi.

Kaikki poikkeavat harjoitus- ja pelivaraukset tehdään tämän lomakkeen kautta. Vakiovuoroja ei varata tämän lomakkeen kautta. Timmi-kalenterin avulla vapaat vuorot ovat näkyvissä, ehdota mielellään sellaista.
 Blanketten stängs 31.12.2023 12:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i Ekenäs idrottsförening r.f. behövs ditt namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 
 
Medlemsavgiften är 20 euro per år och betalas i samband med anmälan. 
 
Saadaksesi jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry:ssä tulee nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.
 
Jäsenmaksu on 20 euroa ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.