Blanketten stängs 30.11.2021 12:00
För att kunna hantera deltagaranmälningarna och fakturera för deltagandet  behöver vi barnets namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, epost-adress och telefonnummer. 

Genom att fylla i detta formulär ger vårdnadshavaren sitt samtycke till behandling av personuppgifter i samband med deltagande i utvecklingsgrupperna. 

Uppgifterna bevaras så länge talanggruppens träning pågår, därefter raderas uppgifterna. Mer info om datasekretessen fås från eifjuniorer@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset ja laskutuksen, tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. 

Täyttämällä tämän lomakkeen huoltaja antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kehitysryhmään osallistumisen yhteydessä.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin talenttiryhmän harjoitukset ovat käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. Lisätietoja tietosuojasta saa sähköpostitse osoitteesta eifjuniorer@gmail.com
 Blanketten stängs 18.12.2021 12:00
Knattefutis är avsett för barn i 4-6 års åldern som vill pröva på "riktig" fotbollsträning. Barnet har kanske deltagit i familjefotbollen eller är ännu inte moget att börja i lag för sin egen åldersgrupp. I Knattefutis är leken central men fokus ligger trots det i fotboll. 
Knattefutisen har en månadsavgift på 30 euro. Det krävs minst 7 deltagare för att gruppen drar igång. 

För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i kanttefutis behövs deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. 

Ifall deltagandet annulleras efter fakturans förfallodag utan väsentlig orsak, så uppbärs 50% av deltagaravgiften. Deltagaravgiften returneras inte heller ifall annulleringen sker då träningen dragit igång. 

Knattefutisen dokumenteras genom att föreningen fotograferar någon gång under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nappulafutis on tarkoitettu 4-6 vuotiaille lapsille jotka haluavat käydä "kunnon" futistreeneissä. Lapsi on ehkä aiemmin osallistunut perhefutikseen tai lapsi ei ole vielä kypsä aloittamaan oman ikäryhmänsä joukkueessa. Nappulafutiksessa leikki on keskeinen mutta fokus säilyy kuitenkin jalkapallossa. Nappulafutiksen kuukausimaksu on 30 euroa. 7 osallistujaa vaaditaan, jotta ryhmä aloittaa taas toimintansa. 

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. 

Mikäli osallistuminen perutaan laskun eräpäivän jälkeen ilman pätevää syytä, peritään osallistumismaksusta 50%. Jos peruminen tehdään kun harjoitukset ovat käynnistyneet, ei osallistumismaksua enää palauteta. 

Seura dokumentoi joskus nappulafutiksen. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.
 Blanketten stängs 31.12.2021 12:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
 Blanketten stängs 31.12.2021 12:00
 Plays 21
Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast vid EIF:s styrelsemöten där endast medlemmarna i EIF:s styrelse är närvarande. Understödet dras av årsavgiften eller betalas till spelarens lag, ifall spelaren har obetalda avgifter till laget. 

Stödfonden har inte obegränsat med medel och därför är den ekonomiska utredningen viktig och vid behov begärs verifikat. 

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään vain EIF:n hallituksen kokouksissa, jossa läsnä ovat vain EIF:n hallituksen jäsenet . Tuki vähennetään vuosimaksusta tai maksetaan pelaajan joukkueelle mikäli pelaajalla on joukkueelle maksamattomia laskuja. 

Tukirahastossa ei ole rajoittamattomasti varoja, ja tästä syystä taloudellisen tilan selvittäminen on tärkeää. Tarvittaessa pyydämme tositteita taloudellisesta tilanteesta.
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöves spelarens namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som spelaren är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna. 


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee pelaajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

 Blanketten stängs 01.11.2021 11:59
 Plays 40
För att kunna hantera deltagaranmälningarna och fakturera för deltagande i familjefotboll behöver vi barnets namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, epost-adress och telefonnummer. 

Uppgifterna bevaras så länge som säsongen pågår, därefter raderas uppgifterna. 

I avgiften ingår deltagande för ett barn med sin förälder, försäkring och spelpass för barnet samt en produkt. 

Grupperna startar då minst 8 familjer anmäler sig till Familjefotbollen.
 


------------------------------------------------------------------------------------------------
Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset ja laskutuksen, tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin kausi on käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Maksu sisältää lapsen ja aikuisen osallistumisen, pelipassin ja vakuutuksen sekä yhden tuotteen. 

Ryhmät aloittavat toimintansa jos min. 8 perhettä on ilmoittautunut mukaan Perhefutikseen.

Alla extra bokningar för uteplaner, inneplaner och gymnastiksalar sker via detta formulär. Det vill säga tider som laget vill boka utanför sina ordinarie halltider, utetider eller gymnastikssalstider.

Kaikki poikkeavat harjoitus- ja pelivaraukset tehdään tämän lomakkeen kautta. Vakiovuoroja ei varata tämän lomakkeen kautta.