Blanketten stängs 31.07.2024 12:00

S-Market Varuboden stöder ett visst antal spelare genom att betala deras deltagaravgift till EIFutisskola och ITS-camp 2024. 

 

 Blanketten stängs 28.07.2024 23:59

För att kunna hantera deltagaranmälningarna och fakturera för deltagande i FamiljEIFutis behöver vi barnets namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, epost-adress och telefonnummer. 

Uppgifterna bevaras så länge som säsongen pågår, därefter raderas uppgifterna. 

I avgiften ingår deltagande för ett barn med sin förälder, försäkring och spelpass för barnet. 

Grupperna startar då minst 8 familjer anmäler sig till FamiljEIFutis.
 ---------------------------------------------------------------------------

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset ja laskutuksen, tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin kausi on käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Maksu sisältää lapsen ja aikuisen osallistumisen, pelipassin ja vakuutuksen. 

Ryhmät aloittavat toimintansa jos min. 8 perhettä on ilmoittautunut mukaan PerhEIFutikseen.

 Blanketten stängs 03.06.2024 23:59

För att kunna hantera deltagaranmälningarna och fakturera för deltagande i FamiljEIFutis behöver vi barnets namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, epost-adress och telefonnummer. 

Uppgifterna bevaras så länge som säsongen pågår, därefter raderas uppgifterna. 

I avgiften ingår deltagande för ett barn med sin förälder, försäkring och spelpass för barnet. 

Grupperna startar då minst 8 familjer anmäler sig till FamiljEIFutis.
 ---------------------------------------------------------------------------

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset ja laskutuksen, tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin kausi on käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Maksu sisältää lapsen ja aikuisen osallistumisen, pelipassin ja vakuutuksen. 

Ryhmät aloittavat toimintansa jos min. 8 perhettä on ilmoittautunut mukaan PerhEIFutikseen.

 Blanketten stängs 31.08.2024 12:00

Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast av föreningens kassör. Vid EIF:s styrelsemöten där medlemmarna i EIF:s styrelse är närvarande, behandlas ansökningarna anonymt. Understödet dras av årsavgiften eller betalas till spelarens lag, ifall spelaren har obetalda avgifter till laget. 

Stödfonden har inte obegränsat med medel och därför är den ekonomiska utredningen viktig och av den anledningen begärs verifikat. 

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelee vain EIF:n hallituksen rahastonhoitaja. Hakemukset käsitellään anonyymisti hallituksen kokouksissa, jossa läsnä ovat vain EIF:n hallituksen jäsenet. Tuki vähennetään vuosimaksusta tai maksetaan pelaajan joukkueelle mikäli pelaajalla on joukkueelle maksamattomia laskuja. 

Tukirahastossa ei ole rajoittamattomasti varoja, ja tästä syystä taloudellisen tilan selvittäminen on tärkeää. Tästäkin syystä pyydämme tositteita taloudellisesta tilanteesta.

 Blanketten stängs 02.06.2024 23:59

För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i KnattEIFutis behöves deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. Uppgifterna bevaras så länge som KnattEIFutis pågår, därefter raderas uppgifterna.

OBS! Betalning sker i samband med anmälningen. Utan väsentlig orsak returneras inte avgiften i sin helhet. 

Anmälning fyra veckor före start garanterar t-skjorta till start, anmälning senare garanterar inte till start (men fås senare).  

I samband med KnattEIFutis dokumenteras KnattEIFutis genom att föreningen fotograferar under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.
--
Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. Tiedot säilyvät niin kauan kuin KnattEIFutis on käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Huom! Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilman painavaa syytä maksua ei palauteta kokonaisuudessaan. 

Ilmoittautuminen viimeistään neljä viikkoa ennen KnattEIFutiksen alkua, takaa t-paidan saannin alkaessa. Ilmoittautuminen myöhemmin ei takaa t-paitaa alkaessa (paidan saa myöhemmin).

KnattEIFutiksen yhteydessä seura dokumentoi jalkapallokoulua. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.

 Blanketten stängs 04.08.2024 23:59

EIFutisskola vecka 1 (3.6-7.6.2024) + vecka 2 (5.8-9.8.2024) 75 €
EIFutisskola vecka (3.6-7.6.2024) 50 €
EIFutisskola vecka (5.8-9.8.2024) 50 €

För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i sommarens fotbollsskolor behöves deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. Uppgifterna bevaras så länge som sommarens fotbollsskolor pågår, därefter raderas uppgifterna.

OBS! Betalning sker i samband med anmälningen. Utan väsentlig orsak returneras inte avgiften i sin helhet. Deltagaren är inte försäkrad från evenamnaget sida. 

Anmälning fyra veckor före start garanterar t-skjorta till fotbollsskolans start, anmälning senare garanterar inte till fotbollsskolans start (men fås senare).  De som deltar i ITS camp får ingen t-skjorta. 

I samband med fotbollsskolan dokumenteras fotbollsskolan genom att föreningen fotograferar under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.
--

EIFutiskoulu viikko 1 (3.6-7.6.2024) + viikko 2 (5.8-9.8.2024) 75 €
EIFutiskoulu viikko 1 (3.6-7.6.2024) 50 €
EIFutiskoulu viikko 2 (5.8-9.8.2024) 50 €

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. Tiedot säilyvät niin kauan kuin kesän jalkapallokoulut ovat käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Huom! Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilman painavaa syytä maksua ei palauteta kokonaisuudessaan. Osallistuja ei ole tapahtuman puolelta vakuutettu. 

Ilmoittautuminen viimeistään neljä viikkoa ennen jalkapallokoulun alkua, takaa t-paidan saannin jalkapallokoulun alkaessa. Ilmoittautuminen myöhemmin ei takaa t-paitaa jalkapallokoulun alkaessa (paidan saa myöhemmin). ITS camp:iin ei kuulu t-paitaa. 

Jalkapallokoulun yhteydessä seura dokumentoi jalkapallokoulua. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.

För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver spelarens namn, adress, födelsetid samt epost adress  meddelas föreningen. 
 
Uppgifterna bevaras så länge som seplaren är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.
 

Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee pelaajan nimi, syntymävuosi sekä sposti-osoite ilmoittaa seuralle.
 
Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 
 
Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.
 

Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.
 
Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

 Blanketten stängs 31.12.2024 12:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i Ekenäs idrottsförening r.f. behövs ditt namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 
 
Medlemsavgiften är 25 euro per år och betalas i samband med anmälan. 
 
Saadaksesi jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry:ssä tulee nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.
 
Jäsenmaksu on 25 euroa ja maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
 Blanketten stängs 31.12.2025 12:00

Anmäl sådana laghändelser, framgångar eller andra viktiga ärenden som du vill ska vara i nästa infobrev.

Infobrevet skickas i mitten av varje månad.

---

Ilmoita sellaisista joukkueen tapahtumista, menestyksestä tai muuten tärkeästä asiasta jotka haluat olevan seuraavassa infokirjeessä.

Infokirje lähetetään joka kuukauden puolessa välissä.

Alla extra bokningar för uteplaner, inneplaner och gymnastiksalar sker via detta formulär. Det vill säga tider som laget vill boka utanför sina ordinarie halltider, utetider eller gymnastikssalstider. Detta förmulär används också om man behöver ändra träningstid. Föreslå gärna en tid som är ledig i Timmi.

Kaikki poikkeavat harjoitus- ja pelivaraukset tehdään tämän lomakkeen kautta. Vakiovuoroja ei varata tämän lomakkeen kautta. Timmi-kalenterin avulla vapaat vuorot ovat näkyvissä, ehdota mielellään sellaista.
 Blanketten stängs 31.12.2024 12:00
Ange i blanketten namn på person som kvitterar nyckeln + lag + de planer till vilka ni önskar ha tillgång.
 Blanketten stängs 31.12.2024 12:00
Föreningen förebygger och kontrollerar all osaklig behandling av barn och unga, och bygger upp gemensamma spelregler för att trygga deras integritet. Föreningen kräver ett samtycke för ett brottsregisterutdrag av alla frivilliga funktionärer, som jobbar med barn och unga

Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!