Blanketten stängs 05.06.2022 12:00
Samarbete med Varuboden Osla - Yhteistyö Varuboden Oslan kanssa
Alla extra bokningar för uteplaner, inneplaner och gymnastiksalar sker via detta formulär. Det vill säga tider som laget vill boka utanför sina ordinarie halltider, utetider eller gymnastikssalstider. Detta förmulär används också om man behöver ändra träningstid. Föreslå gärna en tid som är ledig i Timmi.

Kaikki poikkeavat harjoitus- ja pelivaraukset tehdään tämän lomakkeen kautta. Vakiovuoroja ei varata tämän lomakkeen kautta. Timmi-kalenterin avulla vapaat vuorot ovat näkyvissä, ehdota mielellään sellaista.
 Blanketten stängs 31.12.2022 12:00
 Plays 21
Alla svar är konfidentiella och de hanteras endast av sektionens kassör, vid EIF:s styrelsemöten där medlemmarna i EIF:s styrelse är närvarande, behandlas ansökningarna anonymt. Understödet dras av årsavgiften eller betalas till spelarens lag, ifall spelaren har obetalda avgifter till laget. 

Stödfonden har inte obegränsat med medel och därför är den ekonomiska utredningen viktig och vid behov begärs verifikat. 

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelee vain EIF:n hallituksen rahastonhoitaja. Hakemukset käsitellään anonyymisti hallituksen kokouksissa, jossa läsnä ovat vain EIF:n hallituksen jäsenet. Tuki vähennetään vuosimaksusta tai maksetaan pelaajan joukkueelle mikäli pelaajalla on joukkueelle maksamattomia laskuja. 

Tukirahastossa ei ole rajoittamattomasti varoja, ja tästä syystä taloudellisen tilan selvittäminen on tärkeää. Tarvittaessa pyydämme tositteita taloudellisesta tilanteesta.
 Blanketten stängs 31.05.2022 12:00
Knattefutis är avsett för barn i 4-6 års åldern som vill pröva på "riktig" fotbollsträning. Barnet har kanske deltagit i familjefotbollen eller är ännu inte moget att börja i lag för sin egen åldersgrupp. I Knattefutis är leken central men fokus ligger trots det i fotboll. 
Knattefutisen har en månadsavgift på 30 euro. Det krävs minst 7 deltagare för att gruppen drar igång. 

För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i kanttefutis behövs deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. 

Ifall deltagandet annulleras efter fakturans förfallodag utan väsentlig orsak, så uppbärs 50% av deltagaravgiften. Deltagaravgiften returneras inte heller ifall annulleringen sker då träningen dragit igång. 

Knattefutisen dokumenteras genom att föreningen fotograferar någon gång under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nappulafutis on tarkoitettu 4-6 vuotiaille lapsille jotka haluavat käydä "kunnon" futistreeneissä. Lapsi on ehkä aiemmin osallistunut perhefutikseen tai lapsi ei ole vielä kypsä aloittamaan oman ikäryhmänsä joukkueessa. Nappulafutiksessa leikki on keskeinen mutta fokus säilyy kuitenkin jalkapallossa. Nappulafutiksen kuukausimaksu on 30 euroa. 7 osallistujaa vaaditaan, jotta ryhmä aloittaa taas toimintansa. 

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. 

Mikäli osallistuminen perutaan laskun eräpäivän jälkeen ilman pätevää syytä, peritään osallistumismaksusta 50%. Jos peruminen tehdään kun harjoitukset ovat käynnistyneet, ei osallistumismaksua enää palauteta. 

Seura dokumentoi joskus nappulafutiksen. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.
 Blanketten stängs 01.01.2023 12:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöver barnets namn, adress och födelsetid samt vårdnadshavarens namn, e-post  och telefonnummer meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som barnet är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna.


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee lapsen nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.
 Blanketten stängs 31.12.2022 00:00
För att kunna tillhandahålla ett medlemskap i fotbollssektionen vid Ekenäs idrottsförening r.f.  behöves spelarens namn, födelsetid, adress, telefonnummer och e-post meddelas föreningen. 

Uppgifterna bevaras så länge som spelaren är aktiv i föreningens verksamhet, därefter raderas uppgifterna. 


Saadakseen jäsenyyden Ekenäs Idrottsförening ry jalkapallojaostossa tulee pelaajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle.

Tiedot säilyvät niin kauan kuin pelaaja on toiminnassa mukana, sen jälkeen tiedot poistetaan.

 Blanketten stängs 12.06.2022 18:00
För att kunna hantera deltagaranmälningarna för deltagandet i sommarens fotbollsskolor behöves deltagarens namn och födelseår samt vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer. Uppgifterna bevaras så länge som sommarens fotbollsskolor pågår, därefter raderas uppgifterna.

OBS! Betalning sker i samband med anmälningen. Utan väsentlig orsak returneras inte avgiften i sin helhet. 

Anmälning två veckor före start garanterar t-skjorta till fotbollsskolans start, anmälning senare garanterar inte till fotbollsskolans start (men fås senare). 

I samband med fotbollsskolan dokumenteras fotbollsskolan genom att föreningen fotograferar under träningarna. Det är fråga om allmänna bilder under träningstillfället. Fotografierna används av EIF för att marknadsföra samt rapportera om evenemanget. EIF använder som mediekanaler: EIF:s hemsida, Facebook, Instagram samt Twitter.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pystyäksemme hoitamaan ilmoitukset, tulee osallistujan nimi, syntymävuosi sekä huoltajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero ilmoittaa seuralle. Tiedot säilyvät niin kauan kuin kesän jalkapallokoulut ovat käynnissä, sen jälkeen tiedot poistetaan. 

Huom! Maksu tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä. Ilman painavaa syytä maksua ei palauteta kokonaisuudessaan. 

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen jalkapallokoulun alkua, takaa t-paidan saannin koulun alkaessa. Ilmoittatuminen myöhemmin ei takaa t-paitaa koulun alkaessa (paidan saa myöhemmin). 

Jalkapallokoulun yhteydessä seura dokumentoi jalkapallokoulua. Kyse on yleiskuvista harjoituksista. EIF käyttää valokuvia raportointiin ja markkinointitarkoitukseen. EIF käyttää seuraavia mediakanavia: EIF kotisivut, Facebook, Instagram ja Twitter.