TALANG-GRUPPER


Talanggrupperna tränar en gång i veckan mellan november och mars. Talanggrupperna är första steget i det regionala samarbetet och börjar vid ålder U10. Till talanggrupperna kommer spelare från alla samarbetsföreningar för att träna en extra gång per vecka. EIF har hand om talanggrupperna. Talanggrupperna är en avgiftsbelagd verksamhet.

Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!