INFORMATION TILL NY SPELARE


INFORMATION TILL NY SPELARE OCH FÖRÄLDER

Varför fotboll?

Fotboll - ett sammanhang! Vänskapsband som knyts utanför skola och familj - till och medöver språkgränser. En samhörighet att utvecklas i, att öva sig i, att söka sig till. Kanske till och med hitta sig själv i?

Svettiga barn är glada barn! Genom fotbollen finner barnet glädje i att röra på sig. Efter träningen äter barn som hästar och sover som stockar. Nyduschade post-workout-barn är oftast riktigt beskedliga barn.

Investering för livet! Tidiga positiva upplevelser av idrott har stor betydelse för människors fysiska aktivitet även senare i livet.

Fotboll tränar även annat! Hålla koll på skor, benskydd, träningstider, vattenflaskor och packningar. Man ska inte underskatta barnets egenskap att kunna hålla koll på sina grejer. För att inte tala om teamwork och andra viktiga egenskaper som behövs även senare i livet.

Fotboll - ett sammanhang! Även för dig som förälder! Det är inte bara en och två vänskapsrelationer som uppstått kring fotbollsplanen. Vem har för många bekanta, kompisar eller vänner? Kom med!

Källa: samlade tankar av fotbollsföräldrar

Klicka på bilden nedan för att ladda ner hela informationspaketer!