INFORMATION TILL DIG SOM ÄR NY SPELARE I EIF


VÄLKOMMEN TILL EIF
En kortfattad info till Dig som vill ansluta dig till vår förening, oberoende om du är ung eller litet äldre. Vi välkomnar nya spelare till alla våra lag!

Anmäl Dig med i vår verksamhet HÄR (även seniorspelare anmäler sig).
Kontakta någon från lagledningen då du vill komma med i ett lags verksamhet, HÄR hittas kontaktuppgifterna.Du kan testa fotboll gratis 4 gånger och anser Du att fotboll inte är hobbyn för Dig så fakturerar vi endast för licens och försäkring (vuxenspelare kan delta utan försäkring men på eget ”bevåg”).Då Du anmält dig får du till din epost en inbjudan till Jopox, aktivera inbjudan så fort som möjligt så att all nödvändig information når Dig och du kan följa med lagets verksamhet. Uppdatera din profil på Jopox så att alla dina kontaktuppgifter finns där och är aktuella. Jopox finns även som en mobilapplikation.

I Jopox skall/kan du:

 • Anmäla dig in och ut till träningar och matcher enligt lagets direktiv
 • Betala dina räkningar

HÄR hittar du vår hemsida och mycket information finns under de olika menyerna och underrubrikerna.

YJ-spelare: gör precis som ovan! Välj vid anmälningen rätt YJ-lag.

Om det är något Du funderar över kan även vår verksamhetsledare Jukka Karjalainen hjälpa dig. Kontakta honom per epost jukka.karjalainen@ekenasif.fi.

GRUNDINFO
Vad erbjuder EIF?

Det här erbjuder vi Dig då Du ansluter dig till EIF:

 • En aktiv föreningsledning som aktivt arbetar för förbättrade förhållanden
 • Verksamhetsledare på heltid
 • Tre högt utbildade heltidstränare som stöder alla frivilliga tränare i föreningen
 • Utbildade tränare och funktionärer
 • Tränare och funktionärer som får stöd från föreningens ledning
 • Samarbete lagen emellan
 • Regionalt samarbete
 • Fina träningsförhållanden

EIF-SPELAREN ÄR EN FAIR PLAYER


Hjälpa skadad med- eller motspelare
 • Sparka ut boll om någon ligger skadad
 • Gå fram och kolla hur spelaren mår


Alltid visa respekt för alla

 • Be om ursäkt om man råkar sparka på någon
 • Hälsa innan match
 • Tacka motspelare och domare efter match
 • Lyssna på sin tränar
 • Bidra till att nolltolerans följs

Hjälpa domaren

 • Inte försöka påverka en domares beslut
 • Acceptera alla beslut direkt

Ha en positiv attityd

 • Peppa medspelare
 • Aldrig gnälla eller klaga
 • Vara en bra vinnare/förlorare
 • Att alltid använda ett vårdat språk och kroppsspråk


Föreningens struktur
*


Föreningens styrelse 2024
Ordförande: Niklas Busk
Viceordförande: Alex Lagerstedt
Sekreterare: Patric Westerlund
Kassör: Tove Gustafsson och Anton Sjöholm
Suppleanter: Svante Eklund, Kurt Sjöblom

Verksamhetsledare: Jukka Karjalainen jukka.karjalainen@ekenasif.fi
Föreningen har tre heltidstränare: Hugo Henriques, José Rodrigues och Catarina Lopes.

KOSTNADER JUNIORSPELARE
Kostnaderna för verksamheten för en juniorspelare är följande:

 • Medlemsavgiften är 25 euro och faktureras då du ansluter dig och i fortsättningen i januari.
 • Juniorlagen har årsavgift som varierar mellan 20 – 320 euro per år och möjliggör bl.a. tävlingsverksamhet (t.ex. serieavgifter, ersättningar och km-ersättningar för domare, karusellavgifter, samarbetsavtal, transferavgifter, delvis dam- och akademilagets tävlingsverksamhet), spelarutveckling (t.ex. Huuhkaja- och Helmaritverksamhet, tekniktävlingar), funktionärsutbildning (t.ex. utbildning för tränare och andra funktionärer), egna arrangemang (t.ex. säsongsavslutning med pris och traktering), verksamhetskostnader (t.ex. hyra för Klubblokalen, Jopox, bokföring, bankkostnader, kontorsmaterial, uppvaktningar, traktering), material (t.ex. träningsutrustning, funktionärskläder) och personalkostnader (verksamhetsledare, resurstränare, personalbikostnader). Årsavgiften ökar successivt. Årsavgiften faktureras spelaren en eller två gånger i året, spelare i de nybildade lagen faktureras en gång, övriga i februari och i juli.
 • B-juniorer och äldre har månatlig verksamhetsavgift och en lägre årsavgift som faktureras av föreningen. Verksamhetsavgiftens storlek beror på lagets storlek och tävlingsnivå.
 • Yngre juniorlag och även hobbyseniorlag har en verksamhetsavgift som laget fakturerar och som täcker löpande utgifter så som hall-/planhyra, turneringskostnader, material till laget, eventuell ersättning till tränare etc. Den här kostnaden är beroende på lagets intresse för talko- och försäljningsinkomster.
 • Alla juniorspelare har obligatorisk licens- (varierar enligt ålder mellan 6 och 42 euro, vuxna 50 euro) och försäkringsavgift (varierar enligt ålder mellan 4 och 140 euro, för vuxna 100 euro). Då försäkringsavgiften via Bollförbundet överskrider 20 euro kan spelaren istället ha en privat olycksfallsförsäkring men skall då underteckna ett försäkringsintyg som ges till lagledaren.
 • Föreningskläder köper spelaren själv via Stadium Teamsales. Mer information om det finns HÄR.
 • För YJ-spelare (omfattas av samarbetsavtal) uppbärs en YJ-avgift (150 euro). YJ-avgiften faktureras i juli


KOSTNADER SENIORSPELARE
Kostnaderna för verksamheten för en seniorspelare är följande:

 • Medlemsavgiften är 25 euro och faktureras då du ansluter dig och i fortsättningen i januari.
 • Seniorlagen har årsavgift som är mellan 85 och 250 euro per år och möjliggör bl.a. tävlingsverksamhet (samarbetsavtal, transferavgifter, delvis dam- och akademilagets tävlingsverksamhet), funktionärsutbildning (t.ex. utbildning för tränare och andra funktionärer), verksamhetskostnader (t.ex. hyra för Klubblokalen, Jopox, bokföring, bankkostnader, kontorsmaterial, uppvaktningar, traktering), material (t.ex. träningsutrustning, funktionärskläder) och personalkostnader (verksamhetsledare, resurstränare, personalbikostnader. Årsavgiften faktureras spelaren en gång i året (februari).
 • Hobbyseniorlag som deltar i tävlingsverksamhet (Bollförbundets serier) har en verksamhetsavgift som föreningen uppbär som täcker utgifterna för tävlandet. Avgiften är beroende av lagets storlek och tävlingsnivå.
 • Hobbyseniorlag har oftast en verksamhetsavgift som laget fakturerar och som täcker löpande utgifter så som hall-/planhyra, turneringskostnader, material till laget, eventuell ersättning till tränare etc. Den här kostnaden är beroende på lagets intresse för talko- och försäljningsinkomster.
 • Alla seniorspelare har obligatorisk licensavgift (50 euro) om laget deltar i Bollförbundets serier. Försäkringsavgift (100/250 euro) är frivillig men föreningen ansvarar endast för kontrakterade seniorspelare, övriga spelar på eget bevåg.
 • Föreningskläder köper spelaren själv via Stadium Teamsales. Mer information om det finns HÄR.

DAM- OCH AKADEMISPELARE

Kostnaderna för verksamheten är beroende av om spelaren har ett kontrakt eller inte samt om kontraktets villkor uppnås eller inte. En kontrakterad spelare i föreningens dam- och akademilag får:


 • Licens och (lägsta) försäkringsskydd
 • Speldress och representationskläder (lånekläder för en säsong)
 • Kvalitativa träningar av högt utbildade tränare
 • Inga träningskostnader
 • Gratis material till laget (träningsmaterial, första hjälpen material, funktionärskläder)
Detta förutsätter att spelaren förbinder sig till laget och aktivt deltagande. Varje spelare deltar i två ”talko-tillfällen” under säsongen. Talkona bestäms tillsammans med laget och föreningen.

En spelare som endast delvis kan förbinda sig/delta:


 • Betalar sin medlemsavgift och licens (frivillig försäkringsavgift) själv.
 • Övriga föreningskläder köper spelaren själv via Stadium Teamsales. Mer information om det finns HÄR.

SPECIELLA SITUATIONER
Regler för hur kostnader uppbärs eller inte uppbärs är stipulerat i föreningens ekonomidirektiv som finns tillgängligt alla medlemmar i Jopox materialbank (ingång till materialbanken från Jopox omklädningsrum)

Långvarig frånvaro pga. sjukdom innebär följande då det kommer till betalningar:


 • Karenstiden är en månad dvs. om spelaren skadar sig den 11.7 betalar spelaren verksamhetsavgift fram till 11.8 oberoende om hen kan delta i verksamheten eller inte
 • Då karenstiden är slut krävs det ett läkarintyg för att bli beviljad betalningsfrihet, läkarintyget ges till föreningens/lagets kassör
 • Medlemsavgift betalas som normalt till föreningen trots sjukfrånvaro
 • Årsavgiften betalas i regel som normalt till föreningen trots sjukfrånvaro, ett undantag är om sjukfrånvaron överstiger ett halvår då spelaren endast betalar halva årsavgiften förutsatt att hen kan återgå till verksamheten

Gällande återbetalningar:
Grundregeln är att om spelaren byter förening eller slutar mitt under året återbetalas ingenting till spelaren. Spelaren skall skriftligt (e-post) meddela om paus eller slut till lagledaren.

 • Medlems- och årsavgifter som föreningen uppbär återbetalas inte.
 • Månatlig verksamhetsavgift (av föreningen eller av laget uppburen sådan) återbetalas inte. Om verksamhetsavgiften har fakturerats i förväg återbetalas den del som uppstår efter att karenstiden löpt ut.
 • Av de insamlade medlen som laget med hjälp av spelaren erhållit återbetalas ingenting till spelaren om hen tar paus eller slutar.
 • Grundregeln då spelaren slutar är att spelaren betalar verksamhetsavgift ännu månaden efter att hen meddelat om paus eller slutat.


Ex. Spelaren meddelar den 11.7 att hen slutar. Laget fakturerar spelaren på hela juli och augusti månads verksamhetsavgifter.

Ex. Spelaren har blivit fakturerad för verksamhetsavgift för juli, augusti och september (20 euro/månad) och spelaren meddelar den 11.7 att hen slutar. Laget återbetalar 20 euro för september.

Kassör Tove Gustafsson kan svara på frågor gällande medlemsavgifter och kostnader. Kontakta henne per epost tove.gustafsson@ekenasif.fi eller per telefon 040 5746 887

Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!