Likabehandlingsplan EIF Fotboll rf.

Planens syfte

Syftet är att alla som direkt eller indirekt medverkar i föreningens verksamhet (spelare, ledare, anställda, vårdnadshavare) ska känna trygghet och gemenskap. Föreningen ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på grund av till exempel ras, religion, ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka varje form av kränkande behandling.

Förebyggande arbete för att främja trygghet och gemenskap i EIF Fotboll

All verksamhet inom EIF Fotboll ska främja en trygg och gynnsam miljö. Diskussion om etik, moral, människors lika värde, jämställdhet mellan könen, relationer och demokratins grunder tas upp vid olika tillfällen så som vid föräldramöten och vid varje säsongsstart. Lagen uppmuntras att satsa på:

 • Trivselfrämjande aktiviteter
 • Gemensamma trivsel- och ordningsregler för laget
 • Åtgärdande arbete

  Om någon i EIF Fotboll blir utsatt för kränkningar, diskriminering eller trakasserier rapporteras händelsen till styrelsen. Styrelsens ansvar är att utreda händelsen och föra diskussion med berörda. Under samtalet markeras tydligt att trakasserier och eller kränkningar inte accepteras och att detta ska upphöra omedelbart. I de fall/de berörda är under 18 år vidtalas även målsman. Vid upprepning kan styrelsen besluta om avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

  Olika typer av kränkningar

  Alla har rätt att bli kallade det de heter. I EIF Fotboll accepterar vi inte att skällsord används. Det är olagligt att kränka andra. Exempel:

 • Fysisk – slag, knuffar, tafsande etc.
 • Verbal – ord och kommentarer som framkallar rädsla eller obehag
 • Psykisk – utfrysning, ryktesspridning, himla med ögonen, sucka etc.
 • Kränkande text eller bild – genom t ex sms, mms eller Facebook och andra sociala medier
 • Översyn

  Likabehandlingsplanen är ett levande dokument och ska fortlöpande ses över och vid behov revideras. Styrelsen har huvudansvaret för att planen uppdateras och att den följs. Ansvaret kanaliseras via laglednings- och tränarmöten till samtliga lag.

  Information om likabehandlingsplanen

  På hemsidan skall alltid den senaste versionen av planen finnas.

  Styrelsen 22.3.2022

  Ekenäs Idrottsförening rf. 

  EIF Fotboll

  Ladugårdsgatan 14

  10600 Ekenäs


  EIF - Laget före jaget!