RIA RASEBORGS IDROTTSAKADEMI


Kort om RIA/Lyhyesti RIA:sta

Raseborgs Idrottsakademi r.f. är en registrerad förening som startade sin verksamhet hösten 2010. Föreningens hemort är Raseborg och dess officiella språk är svenska. Verksamheten fungerar dock på de två inhemska språken.

Raseborgs Idrottsakademis syfte är att underlätta kombinationen av studier och seriöst idrottsutövande för ungdomar inom Raseborg genom att

  • ge idrottarna individuell studie- och karriärhandledning
  • ge idrottarna träningstider under skoldagen
  • ordna ledda träningar samt träningsläger
  • upprätta ett omfattande utbud av stödfunktiner som hjälper idrottarna i deras idrottsutövande.


Raseborgs Idrottsakademis verksamhet riktar sig till seriöst satsande idrottare som aktivt utövar friidrott, tennis, fotboll, handboll, skytte, vattensport eller orientering på distrikts- eller nationell nivå, och som målmedvetet strävar att utvecklas som idrottare.

För att kunna delta i Raseborgs Idrottsakademis verksamhet ska du fylla ovannämnda krav samt vara elev eller studerande i en av Raseborgs Idrottsakademis medlemsskolor. Det är styrelsen för Raseborgs Idrottsakademi som i samarbete med medlemsföreningarna väljer idrottarna på basis av de ansökningar som lämnats in under vårens ansökningsomgång.

Träningarna hålls i princip måndag, onsdag och fredag morgnar. Närmare uppgifter om plats och klockslag ges av grentränarna. Onsdagens träning är gemensam för samtliga utövare oberoende av idrottsgren, medan måndagar och fredagar är reserverade för grenträningar där betoningen ligger på teknikövningar.

De som studerar på andra stadiet har samma träningstid på måndagar och fredagar samt ännu ett fyspass på onsdagar mellan kl. 9.30-10.30. De som studerar inom andra stadiet (gymnasiet, Axxell, Novia...) betalar en avgift på 150 euro per läsår för att delta i verksamheten. Studerandena får förutom tre träningspass i veckan tre kurser per år, en träningsdräkt
och ett gymkort


Dock bör studeranden vid högstadiet observera att RIa inte alltid kan garantera träningar tre gånger i veckan. Det är upp till skolorna att planera läseordningen och den kan inte RIa påverka.

Kontakta respektive skola för att få närmare information om vad som krävs för att du ska få ditt idrottsutövande erkänt som en del av dina studier.


Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!