FÖRENINGSKLÄDER


EIF fotboll har ett samarbetsavtal med Macron Finland som fungerar som fotbollssektionens materialleverantör. Macron förser fotbollssektionen med spel- och träningskläder samt övrig utrustning som behövs för lagens träningar.

Som materialansvarig för föreningens kläder fungerar Sussi Møller, dvs det utbud som finns i Macrons webbutik (https://macronfinland.fi/fi/omat-sivut/kirjaudu). Innehållet i webbutiken ses över årligen och godkänns av styrelsen. Till materialansvaret hör även övrigt material som i allmänhet beställs centralt, dvs koner, mål, stegar och annan gemensam utrustning.

Kontakta Sussi via epost eller telefon: sussi.moller@outlook.com / 0400878785