FÖRENINGSKLÄDER


EIF fotboll har ett flerårigt samarbetsavtal med Stadium som fungerar som föreningens materialleverantör. Stadium förser föreningen med spel- och träningskläder samt övrig utrustning som behövs för lagens träningar.

Som materialansvarig för föreningens kläder fungerar Sussi Møller. Innehållet i webbutiken ses över årligen och godkänns av styrelsen. Till materialansvaret hör även övrigt material som i allmänhet beställs centralt, dvs koner, mål, stegar och annan gemensam utrustning. På den officiella speldräkten, spelskjortan och shorts, får inga övriga logon tryckas utöver dem som finns utsatta.

Direktiv hur beställa och använda sig av Stadium - Stadium direktiv.pdfEkenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!