​Många bäckar små gör en stor å – tack till alla våra sponsorer!
Ekenäs Idrottsförening r.f.Publicerad: 13.07.2023 18:52

​Många bäckar små gör en stor å – tack till alla våra sponsorer!

I våras skickade vi ut en förfrågan om samarbete till traktens företagare och glädjande många ville stöda oss.

Vi informerade om bredden i vår verksamhet, som två-åring kan spelarstigen i EIF börja då barnet tillsammans med föräldern kommer med i familjefotbollen. Efter det är det KnattEIFutis, förskolEIFutis och ålderslaget startar då barnet börjar förskolan.

I EIF är det lika viktigt att det finns en plats för alla som det är med tävling inom fotboll . Vi vill naturligtvis fostra fotbollsspelare till våra egna representationslag men då vi lyckas erbjuda våra spelare en hobby som ger känsla av samhörighet och sunda levnadsvanor kan vi anse att vi lyckats. Sedan 2015 stöder vi genom EIF Fotbollsjuniorers stödfond medlemmar vars familj har det ekonomiskt utmanande. Jämlikhet är ett av våra viktigaste värden. Bland annat jobbar vi med att öka intresset för fotboll bland flickor. Vi försöker även ständigt locka med personer med funktionsnedsättning.

De senaste åren har det varit viktigt att bygga upp en hållbar och långsiktig grund för verksamheten eftersom målsättningen är att vi skall kunna kunna erbjuda regionens unga en kvalitativ verksamhet så att de kan utvecklas i sin individuella takt. Vi har idag en rätt solid grund med anställd personal och strukturer för verksamheten.

Inom föreningen ser vi det även viktigt att utvecklas och vara en tillförlitlig aktör i samhället på en bredare front än enbart fotboll. Som exempel erbjuder vi eftermiddagsverksamhet till skolbarn, där tyngdpunkten ligger i att stöda skolarbetet och förbättra motionen.

För att utveckla verksamheten och nå långsiktiga målsättningar krävs det resurser och satsningar, samtidigt är det viktigt för oss att hålla verksamhetsavgifterna på en rimlig nivå så att fotbollshobbyn är möjlig för alla. Det här klarar vi inte av ensamma utan vi behöver stöd från fonder och samarbetsparter.

Vi vill därför tacka alla samarbetspartners som valt att stöda oss under perioden 2023-2025 – Ert stöd betyder mycket för oss!

Rakennusliike Heinämaa Oy, Advokatbyrå Kurre Ab, Raseborgs Energi, Cafferie Oy Ab, Rasmet Steel Oy Ab, Ekenäs Sparbank, Raseborgs Fysioterapi AB, Trainium Ab Oy, Seandrea Oy Ab, PIZZON OY (YLP!), Sjöbloms Tankservice Ab, Popana, Däckmarket, Oy Eke-Marin Ab, Zone-Jajja Oy Ab , Forcit Oy Ab, K-Supermarket Ekenäs, Oy Soya Ab, Jannes Kräftor Ab Oy, OP Raseborg, Maanrakennus Sjöberg Oy, Karis Telefon Ab
Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!