Coronainformation 26.11.2020
Ekenäs Idrottsförening r.f.Publicerad: 26.11.2020 00:00

Coronainformation 26.11.2020

Raseborgs beredskapsgrupp har idag torsdag 26.11.2020 på sitt möte beslutat om följande restriktioner och rekommendationer som gäller för perioden 27.11-18.12.2020.

- Alla stadens offentliga utrymmen stängs. Det gäller bland annat: simhallen, bollhallar, konditionssalar, vinterbad, bibliotek, museet och ungdomsgårdar. Vi rekommenderar starkt att också privata aktörer följer stadens exempel.

- Stängningen gäller också skolornas gymnastiksalar vilket betyder att alla inbokade träningstider i dessa utrymmen annulleras. Dessutom avbryts all grupphobbyverksamhet i stadens utrymmen.

Mer info: https://www.raseborg.fi/coronainfo-uppdaterade-restriktioner-och-rekommendationer-26112020/

Detta betyder att alla föreningens tider i stadens utrymmen, inomhus och utomhus, är avbokade och utrymmena är inte i användning. Gäller alltså även centrumplanen. Idag 26.11 är planen normalt i användning och belysningen är på fram till kl. 21:00.

Västerbyhallen kommer att hållas öppen tillsvidare. Vi följer med läget och ändrar förfarandet vid behov. Vi påminner om att stadens samt följande direktiv bör följas vid träning i hallen:

 1. Delta i lagets träningar endast då när du är frisk.
 2. Endast lagets spelare, tränare och max. 2 övriga från lagledningen får vistas i hallen under träningen, om det är väsentligt för genomförandet av träningarna.
 3. Inga åskådare/föräldrar/vårdnadshavare tillåts i hallen.
 4. Håll dina händer rena och ha säkerhetsavstånd 1-2m.
 5. Träningen skall planeras så att man inte har fysisk kontakt mellan spelarna. Fokusera träningen till exempel på teknik-, passövningar motsv.
 6. Varje spelare har egen boll och dricksflaska.
 7. Drick endast ut din egen flaska. Märk din utrustning tydligt.
 8. På träningarna används inte gemensamma spelvästar. Endast en person hanterar koner och övriga hjälpmedel som används under träningen.
 9. Deltagarna kommer till och går ifrån träningarna färdigt ombytta.
 10. Under träningarna delas lagen in i mindre grupper och undviker att blanda grupperna.
 11. Laget går in på planen under tränarens ledning och på samma sätt ut från planen, enligt nedanstående bild.
 12. Lagets utrustning förvaras på en gemensam plats vid planen under träningen.
 13. Spotta inte på planen! Om du behöver nysa eller hosta, gör det i ärmen.
 14. Hallen är stängd för träning år personer över 18 år.