EIF startar individuellt program för spelare
Ekenäs Idrottsförening r.f.Publicerad: 07.02.2021 23:21

EIF startar individuellt program för spelare

Nu i februari kommer EIF att starta ett individuellt program. Inom det individuella programmet fokuserar man fullt på den enskilda spelarens utveckling. I programmet ingår en hel del som är tidskrävande och utmanande att genomföra i de egna lagen. Givetvis fokuseras det på teknik, men även kostvanor, videoanalys, fysik, skadeförebyggande träning med mera, kolla in vår reklamvideo! De yngre spelarna inleder programmet nu i februari och på våren kan de äldre juniorerna anmäla sig till programmet. Nu i februari startar vi för spelare, både flickor och pojkar födda 2009-2012. Det finns plats för 28 spelare som kommer att delas i 4 grupper. Grupperna bestäms när vi ser hur många anmälningar vi får.

Föreningens träningschef, Jens Mattfolk, svarar på fem frågor om det individuella programmet:

 1. Vem är programmet till för och vad kostar det?
  • Det individuella programmet är till för de spelare som är motiverade att lära sig nytt, utvecklas som fotbollsspelare på ett mångsidigt sätt och inte nödvändigtvis alltid med bollen närvarande. Om man är med i det individuella programmet är det inte en orsak att hoppa över en av lagets träningar. Även spelare från samarbetsföreningar kan anmäla sig. Den här produkten kan vi inte leverera gratis men vi försöker som alltid hålla kostnaderna låga och har slagit fast ett pris på 25 € per månad.
 2. Vem fungerar som tränare?
  • Våra anställda tränare leder träningarna. Bruno har huvudansvaret och beroende på situationen har han med sig både Pilar och/eller Tiago, vid behov kan jag själv hoppa in. Målet är att alltid ha två tränare på plats.
 3. Var kommer man att träna?
  • Pandemin har redan skjutit starten för programmet framåt med flera veckor och pga pandemin kommer ju även infon nu i sista stund, men så här är det nu och vi vill inte vänta längre. Träningarna kommer att vara i EIF klubbhus (video och gym) och så kommer man att använda centrumplanen så fort den tas i bruk i vår. Nu de första veckorna tvingas vi kompensera med Hakarinnes gymnastiksal. Det är inte optimalt men vi får göra det bästa av det hela. Inomhus är träningarna på lördag kl. 10-14:30. Spelarna delas in i grupper på 7 spelare/grupp.
 4. Hur skiljer sig talanggrupperna från det individuella programmet och ska man vara med i båda?
  • Talanggrupperna är ju fortfarande rena fotbollsträningar, som inte kan erbjuda det som finns i det individuella programmet. Dessutom jobbar ju talanggrupperna långsiktigt med ambitionen att bli ett lag i slutskedet, även om fokus är mycket på det individuella. Men i det här programmet så kommer vi nog mycket längre ner på individnivå, plus att innehållet skiljer sig markant förstås. Dessutom slutar ju talanggupperna i mars och då fortsätter det individuella programmet.
 5. Till sist, vad betyder det här för EIF?
  • Individuell träning är något man bör kunna erbjuda idag och det blir ett viktigt komplement att kunna erbjuda våra spelare. Större klubbar får stöd för att anställa talangtränare, det får inte vi så vi måste använda våra egna resurser så bra som möjligt. Det är alltså ett viktigt steg för att konkurrera med klubbar som är på samma nivå som oss, våra ambitioner är högt ställda. Det här har varit min ambition länge och nu med Bruno och de andra anställda tränarna finns det förutsättningar att komma igång. Det här blir ju något av ett pilotår där vi får analysera och utveckla steg för steg men jag är väldigt nöjd med att det startar.