Simon Eklund fortsätter som fotbollssektionens ordförande
Ekenäs Idrottsförening r.f.Publicerad: 06.05.2021 19:10

Simon Eklund fortsätter som fotbollssektionens ordförande

EIF fotbollssektion höll årsmötet den 28.4.2021. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden.


Mötesordförande konstaterade att det varit ett mycket speciellt år pga. Covid-19, trots det har vi kunnat spela en fotbollssäsong med mycket matcher i alla åldrar.
EIF:s verksamhet har varit stabil under året 2020. Fotbollssektionens räkenskapsår visar ett överskott, vilket medför att sektionens eget kapital är positivt.


Verksamhetsplanen för 2021 innehåller följande saker

Vi har redan en längre tid jobbat aktivt för en likvärdig verksamhet inom sektionen. Vi har bl.a deltagit i projekt för att utveckla och öka antalet flickspelare inom fotbollen. Vi har också försökt bredda verksamheten genom att öppna möjligheten till fotboll för personer med funktionsvariationer. Tyvärr har det sist nämnda varit stillastående under senast året p.g.a restriktioner medförda av koronan.


Genom samarbetet med grannklubbarna försöker vi erbjuda en möjlighet att utvecklas för de mer tävlingsinriktade spelarna, så att de inte skulle behöva flytta t.ex. till föreningarna vi huvudstadsregionen. För att kunna erbjuda denna möjlighet behöver vi ett regionalt samarbete.

Kärnverksamheten

• Vidareutveckla målinriktad och planerad verksamhet inom alla lag
• Erbjuda stöd i form av planering och genomförande av träningar, samt bygga en övningsbank till tränarnas förfogande
• Utföra tränarutbildning enligt bollförbundets program
• Vidareutveckla målvaktsträningen

Stödjande verksamhet


• Skapa ett ekonomidirektiv för sektionen
• Uppnå nivå 2 i kvalitetssystemet
• Skapa ny verksamhet i form av anpassad fotboll och klubbverksamhet
• Utveckla lagledarutbildningen


Vid årsmötet valdes följande personer till fotbollssektionens stryrelse, vid det konstituerande mötet 4.5. fördelardes uppgifterna som finns inom parentes:

Simon Eklund Ordförande
Niklas Busk (viceordförande)
Tove Gustafsson (kassör)
Ander Höglund
Alex Lagerstedt
Susanne Möller (Materialansvarig)
Patric Westerlund (sekreterare)