Svara på enkäten - Vastaa kyselyyn
Ekenäs Idrottsförening r.f.Publicerad: 09.04.2024 12:00

Svara på enkäten - Vastaa kyselyyn

Me-säätiö, som främjar välfärden för barn, unga och familjer och förebygger marginalisering, har utvecklat en enkät där idrottsföreningar kan mäta och bedöma hur föreningens verksamhet når barn och unga från olika bakgrunder. Genom att svara på enkäten hjälper du oss också att förstå hur vår verksamhet påverkar barns och ungas jämlika möjligheter och välfärd. Finlands Bollförbund rf erbjuder denna enkät till utvalda föreningar, och vi är glada över att vår förening är en av dem.

Data insamlad i enkäterna visar på föreningens och lagens nivå vilka familjebakgrunder föreningsmedlemmarna kommer från och hur verksamheten påverkar medlemmarnas sociala välfärd. Föreningen ser inte enskilda föreningsmedlemmars svar. Enkäten följer också strikt dataskyddslagen.

Genom att svara på enkäten hjälper du föreningen att utveckla sin verksamhet. Som ett resultat får föreningen en färdig rapport som visar vilken inverkan föreningens och lagens verksamhet har på barns och ungas välfärd och förebyggandet av marginalisering.

"Vi vill möjliggöra lika möjligheter till idrottande oberoende av utövarnas bakgrund och erbjuda en trygg och välfärdfrämjande atmosfär för alla. Tack för att du hjälper oss i detta arbete!", säger Jukka Karjalainen, EIF rf. verksamhetsledare.

De föreningsmedlemmar som är över 13 år svarar på enkäten själva, och för medlemmar under 13 år svarar vårdnadshavaren. Våra medlemmar får en inbjudan att svara på enkäten direkt till deras personliga medlemskonto på Jopox under april. Att svara på enkäten tar bara några minuter, och svaren är helt anonyma. Me-säätiö ansvarar för hanteringen och analysen av enkätdatan och tillhandahåller även rapporter till EIF rf.

Stort tack för ditt bidrag!

Önskar er en sportig vår,
EIF rf.

Yleishyödyllinen Me-säätiö, https://www.mesaatio.fi, tekee tilastoja ja raportteja siitä, miten lasten ja
nuorten harrastus- ja muu nuorisotoiminta vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään yhteiskunnassa ja miten nuorisotoimintaa voisi parhaiten kehittää sitä varten. Tilastoista ja raporteista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Voit tutustua Me-säätiön tietosuojaselosteeseen täällä (Me-säätiön tietosuojaseloste).

Seura haluaa edistää Me-säätiön tavoitetta ja luovuttaa Me-säätiölle seuran toimintaan osallistuvien henkilöiden, eli jäsenten osallistumistietoja ilman nimiä, osoitteita tai muita tunnistamistietoja. Jos et halua, että tietojasi käytetään syrjäytymisen ehkäisemistä koskevassa Me-säätiön tilastoinnissa, voi helposti kieltää tietojesi luovuttamisen täällä olemalla yhteydessä seuraasi. Lisäksi Me-säätiö kerää seuran jäsenille tekemillään kyselyillä tausta- ja hyvinvointitietoja samaan tilastolliseen tarkoitukseen ilman vastaajien nimiä, osoitteita ja muita tunnistamistietoja. Kyselyistä ilmoitetaan erikseen. Kyselyihin vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset ja osallistumistiedot ovat luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me-säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja Toimisteen tietojen luovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.

Auta meitä selvittämään miten seura tavoittaa lapsia ja nuoria erilaisista taustoista – vastaa kyselyyn

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä Me-säätiö on kehittänyt kyselyn, jonka avulla urheiluseurat voivat mitata ja arvioida sitä, miten seuran toiminta tavoittaa eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria. Vastaamalla kyselyyn autat meitä samalla selvittämään miten toimintamme vaikuttaa lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Palloliitto tarjoaa tämän kyselymahdollisuuden Jopox-palvelun kautta valituille seuroille, joiden joukkoon seuramme iloksemme pääsi.

Kyselyissä kerätty data kertoo koko seuran ja joukkueiden tasolla, millaisista perhetaustoista seuran harrastajat tulevat, ja miten toiminta vaikuttaa harrastajien sosiaaliseen hyvinvointiin. Seura ei kuitenkaan näe yksittäisen harrastajien vastauksia. Kysely noudattaa myös tiukasti tietosuojalakia.

Vastaamalla kyselyyn autat seuraa kehittämään toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Tuloksena seura saa valmiin raportin, joka kertoo, miten iso vaikutus seuran ja joukkueiden toiminnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

”Haluamme mahdollistaa tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia harrastajien lähtökohdista riippumatta, sekä tarjota harrastajille turvallinen ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri. Kiitos kun auta meitä tässä työssä!”, toteaa seuran toiminnanjohtaja Jukka Karjalainen.

Yli 13-vuotiaat vastaavat kyselyyn itse ja alle 13-vuotiaiden osalta huoltaja vastaa harrastajan puolesta. Harrastajamme saavat kutsun vastata kyselyyn suoraan henkilökohtaiselle jäsentililleen Jopoxissa huhtikuun aikana. Kyselyyn vastaaminen vie vain pari minuuttia ja vastaaminen on täysin anonyymia. Me-säätiö vastaa kyselyn lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaa EIF:lle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suuri kiitos avustasi!

Sporttista kevättä toivoo,
EIF ry

Yleishyödyllinen Me-säätiö, https://www.mesaatio.fi, tekee tilastoja ja raportteja siitä, miten lasten ja
nuorten harrastus- ja muu nuorisotoiminta vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään yhteiskunnassa ja miten nuorisotoimintaa voisi parhaiten kehittää sitä varten. Tilastoista ja raporteista ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Voit tutustua Me-säätiön tietosuojaselosteeseen täällä (Me-säätiön tietosuojaseloste).

Seura haluaa edistää Me-säätiön tavoitetta ja luovuttaa Me-säätiölle seuran toimintaan osallistuvien henkilöiden, eli jäsenten osallistumistietoja ilman nimiä, osoitteita tai muita tunnistamistietoja. Jos et halua, että tietojasi käytetään syrjäytymisen ehkäisemistä koskevassa Me-säätiön tilastoinnissa, voi helposti kieltää tietojesi luovuttamisen täällä olemalla yhteydessä seuraasi. Lisäksi Me-säätiö kerää seuran jäsenille tekemillään kyselyillä tausta- ja hyvinvointitietoja samaan tilastolliseen tarkoitukseen ilman vastaajien nimiä, osoitteita ja muita tunnistamistietoja. Kyselyistä ilmoitetaan erikseen. Kyselyihin vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset ja osallistumistiedot ovat luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me-säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja Toimisteen tietojen luovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.

Ekenäs Idrottsförening rf. 

EIF Fotboll

Ladugårdsgatan 14

10600 Ekenäs


EIF - Laget före jaget!